Mål och värdegrund

På Globen-Kulan strävar vi efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Vi strävar också efter att barnet utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta och att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

 

Detta gör vi t ex genom att:

 

– Alla barn ska få tillfälle att träna påklädning, sköta toalettbesök och att ta mat själv.

– Alla barn ska få tillfälle att gå i led, åka buss, tunnelbana och rulltrappa.

– Alla barn ska få möjlighet att ansvara över sina egna tillhörigheter, t ex ryggsäck, matsäck, kläder.

– Alla barn ska under dagen få tillfälle att berätta och uttrycka sina tankar.

 

Vi strävar också efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och lust samt sin förmåga att leka och lära, genom att:

 

– Ge barnen tid och möjlighet till lek.

– Erbjuda olika typer av material.

– Ha en kreativ och lustfylld miljö.

– Dramtisera och berätta sagor som stimulerar barnens fantasi.

– Uppmärksamma barnen på det de har lärt sig.

– Alla barn får åka på utflykt till platser i närmiljön i staden.

 

Vi strävar även efter att barnet utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker, genom att:

 

– Alla barn ska ges möjlighet att arbeta i ateljén.

– Alla barn ska ha tillgång till byggmaterial såsom klossar, lego och kapla.

– Alla barn ska ges möjlighet att bygga ute (t ex kojor).

– Alla stora barn (4–5 år) ska ges möjlighet att pröva svårare tekniker såsom att tälja, såga och hamra.

 

 

Här kan du ladda ner Globen-Kulans Likabehandlingsplan