Avgifter

Vi har samma förskoleavgifter som de kommunala förskolorna. Avgiftens storlek beror på inkomst, om barnet går hel- eller deltid, hur gammalt barnet är, om barnet har syskon på förskola (behöver inte vara Globen-Kulan) eller om man är föräldraledig med yngre syskon. Från höstterminen det år barnet fyller tre är avgiften reducerad i enlighet med lagen om allmän förskola.

För aktuella avgifter se https://forskola.stockholm/avgifter/