Pedagogik

 

Vi har åldersblandade grupper på alla avdelningar. För att barnen också ska få vara med jämnåriga i lite större grupp samlas alla förskolans barn flera gånger varje vecka till olika aktiviteter åldersvis, t ex gymnastik, naturgrupper och lärarledd pedagogisk verksamhet när de yngre barnen sover.

 

Några hörnstenar i vår verksamhet är:

 

Skapande
Vi har en välutrustad ateljé där barnen provar på färg och form i olika tekniker och material. Barnens bilder pryder väggarna.

 

Rörelse

Genom rörelse utvecklas barnets motorik, kroppsuppfattning och självkänsla, liksom det sociala samspelet barnen emellan. Vi rör oss mycket både ute och inne och har organiserade gymnastik- och idrottsaktiviteter.

 

Natur

Vi har nära till skogen och till flera parker, och vi rör oss mycket i vår närmiljö. Vi samlar barnen åldersvis till naturgrupper där vi lär oss om djur och natur. Vi åker även på utflykt ofta.

 

Kultur

Från ca 2,5 års ålder går alla barn på teater en gång per termin. Vi går ofta till biblioteket för att låna böcker, och på museum då och då.

 

En viktig beståndsdel i vår pedagogiska verksamhet är det vi kallar “det goda lärandet”. Det vill vi i personalen dela med barnen på följande sätt.

 

Verbalt genom att:

– Alltid hälsa barnet med tilltalsnamn

– Samtala med barnet så att han/hon blir intresserad av det som ska hända under dagen

– Tala om andra barns lek och på så sätt göra barnen intresserade av och medvetna om andra barns lek

 

I miljön och i tingen genom att:

– Miljön är planerad så att den lockar barnet till det den är anpassad för

– Var sak har sin plats så att barnet lätt kan finna det han/hon söker

– Ha material som kompletterar barnens lek, och att barnen vet vilka material som finns

– Det finns tydliga lekhörnor med olika inriktning och innehåll

– Barnen når sina kläder själva

– Barn och vuxna tar ansvar för material och miljö

 

I handling genom att:

– Vi bemöter barnen med olika lärostilar

– Vi ser till att lärandet sker i olika miljöer

– Vi väcker barnens nyfikenhet genom frågor

– Vi utmanar barnen i deras tankar och föreställningar (vad/hur-frågor)

– Vi bekräftar och ser alla barn

– Vi lotsar in barn i leken vid behov

– Vi tar tydligt avstånd från alla former av kränkningar

– Vi ger och tar emot positiv feedback inför barnen

– Vi gör barnen uppmärksamma på världen runt omkring

– Vi är goda förebilder