Inskolning

Vi praktiserar olika former av inskolning: 3 dagar, en vecka eller 2–3 veckor om så behövs. Takten på inskolningen är individuell och personalen och föräldrarna har en dialog om detta.

Inskolning sker i regel i Augusti.