Styrelsen

Styrelsen 2022/2023

Karin Hedenström, ordförande

Arno Lepisk, sekreterare och informationsansvarig

Tommy von Brömsen, ansvarig för ekonomi och avgifter

Margarete Lundell, ansvarig för löner

Camilla Andersson, personalansvarig för avdelningen Månen

Nathalie Hinders, personalansvarig för avdelningen Solen

Sophia Busk, personalansvarig för avdelningen Stjärnan

Johan Rydevärn, lokalansvarig

Styrelsen nås på styrelsen@globenkulan.se