Inne och ute

 

Förskolan Globen-Kulan ligger i Stureby sjukhemsområde nära Svedmyras tunnelbanestation. Vi finns på andra våningen i ett hus som vi delar med Stureby vårdcentral och BVC, apoteket och en vårdavdelning för äldreboende. Våra lokaler renoverades 2010 och är delvis ombyggda – tidigare var detta en del av sjukhemmet. Sedan 2014 arbetar förskolan aktivt med vägledningen ”kemikaliesmart förskola” och vår verksamhet ligger i framkant vad gäller att vara en kemikaliefri miljö. Några exempel är att personalen rensat bland leksakerna och sorterat bort sådant som är olämpligt ur kemikaliesynpunkt, att all städning sker på kvällstid för minskad spridning av damm och att barnen vilar på kemikaliefria madrasser.

 

Förskolan har tre avdelningar. Vi har dessutom en ateljé för bild och form som delas av avdelningarna. Längst ner i huset finns vårt aktivitetsrum för rörelse och lek (nytt för 2011).

 

Vår lekplats Paviljongen ligger i sjukhusparken. Där har vi förråd med cyklar och leksaker. I lekparken finns sandlådor, klätterställning med rutschkana, asfaltsgångar för cykling, stora gröna ytor och ett skogsparti att leka i. På vintern åker vi stjärtlapp här.

 

När vi inte är i Paviljongen går vi ofta till någon park i närområdet: Vivstavarvsparken i Stureby (här finns en plaskdamm som vi badar i på sommaren), Tanneforsparken i Stureby, ”Gungparken” i Svedmyra, Oppundaparken i Svedmyra och Vårflodsparken på Enskedefältet. I Stureby finns en skog, Hemskogen, som vi går till ibland och när vi har naturgrupp är det hit vi går med de äldre barnen. Det händer också att vi tar tunnelbanan ett par stationer till Parkleken Bandängen, där det finns djur och en stor lekplats.

 

Att vi inte har en inhägnad gård ser vi som en fördel eftersom det gör att vi kommer iväg till olika platser, även om Paviljongen är vår ”hemmapark”.