Historia

I slutet av 80-talet var det långa köer till förskolan i Stockholms kommun.

 

Den stora revisionsbyrån TRG skulle flytta till det nybyggda Globenområdet, och  bland de anställda fanns många föräldrar som började undersöka möjligheterna att starta en förskola i området. Man bestämde sig för formen föräldrakooperativ, utan föräldratjänst men med jourtjänstgöring av föräldrar vid personalens frånvaro. Samtliga i personalen skulle vara förskollärare. Man fick mängder av ansökningar!

 

Efter flera turer startade så Förskolan Globen-Kulan i för ändamålet byggda lokaler i Globenområdet i september 1990. (Man hade först tänkt sig namnet Kulan, men eftersom det visade sig vara upptaget la man till Globen- framför.)

 

Efter ett antal år blev bl a bygget av den nya vägen alltför påträngande och förskolan började söka efter nya lokaler. År 2000 fann man lämpliga lokaler vid Stureby sjukhem, i det vackra K-märkta området från 30-talet. Där fanns vårdavdelningar som inte längre användes, och efter omfattande ombyggnad kunde flyttlasset gå från Globen till Stureby i slutet av 2001. Alla barnen följde med i flytten!