Ansökan om plats

Ansökan till Globen-Kulan görs genom Stockholms Stads gemensamma förskolekö. För information, se https://forskola.stockholm/sok-plats-pa-forskolan/

Lediga platser fördelas enligt denna ordning:

  1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten (syskonförtur)
  2. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

Intag av nya barn sker främst i Augusti, men vakanser kan uppstå under terminen.

För information om visning av lokalerna kontaktar ni lättast personalen på förskolan enligt kontaktsidan.

Föräldrar till barnen på Globen-Kulan stöder verksamheten genom att ställa upp som jour vid tillfälligt personalbortfall. Därför har ett undantag ifrån öppenhetskravet beviljats av stockholms stad.

Undantag ifrån öppenhetskravet(pdf)