Föräldrakooperativ

Förskolan Globen-Kulan är en ekonomisk förening som drivs av sina medlemmar, föräldrarna. Det innebär att föräldrarna är delaktiga och engagerade i verksamheten.

 

Förskolan har samma förskolepeng som kommunala förskolor i Stockholms stad, men högre personaltäthet och en mycket högre andel förskollärare än genomsnittet. För att verksamheten och ekonomin ska gå ihop hjälper föräldrarna till på olika sätt, se Föräldrarnas åtaganden. Föreningen drivs utan vinstintresse.

 

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman som hålls en gång per år. Då utses styrelsen, som består av åtta föräldrar som väljs på två år i taget (utom ordföranden som väljs på ett år). Styrelsen sammanträder en gång i månaden. Styrelseledamöterna arbetar ideellt men är befriade från jouren.