Kvalitetsarbete/Klagomål

Vi arbetar aktivt för att Globen-Kulan ska hålla en hög kvalité. En viktig del i detta är att ha en kontinuerlig dialog med föräldrar på förskolan. Här samlar vi dokument och länkar för att säkerställa rutiner för en kvalitativ förskolemiljö.

Riktlinjer klagomålshantering
Blankett för klagomål

Klagomål kan lämnas skriftligt med ovanstående blankett, mailas till styrelsen eller matas in i formuläret nedan.