Kontakt

Förskolan Globen-Kulan ligger på Tussmötevägen 177 i Enskede, inne på området vid Stureby Sjukhem.

Rektor nås enklast via e-post personal@globenkulan.se

Man kan även ringa – varje avdelning har ett eget telefonnummer:

  • Solen 0731-057866
  • Månen 0731-057867
  • Stjärnan 0731-057865

Styrelsen nås på e-postadressen styrelsen@globenkulan.se