Personal

På varje avdelning arbetar tre förskollärare. Flera i personalen har varit med ända sedan starten år 1990!

 

Globen-Kulan har högre personaltäthet och en mycket högre andel förskollärare än genomsnittet för kommunala förskolor i Stockholms stad.