Kvalitetsarbete

Vi arbetar aktivt för att Globen-Kulan ska hålla en hög kvalité. En viktig del i detta är att ha en kontinuerlig dialog med föräldrar på förskolan. Här samlar vi dokument och länkar för att säkerställa rutiner för en kvalitativ förskolemiljö.

 
Riktlinjer klagomålshantering
Blankett för klagomål

 

Med länken nedan kan du skicka in klagomål, beröm eller idéer kring stadens service eller på verksamheter som står under stadens tillsyn.

Tyck till