Vår verksamhet

Vi har tre avdelningar, Stjärnan, Solen och Månen. Våra grupper, som består av 15 eller 16 barn, är alla åldersblandade – barnen är mellan 1 och 6 år. Det betyder att barnen går på samma avdelning under hela förskoletiden och att syskon har möjlighet att vara tillsammans. Stora och små barn lär sig av varandra och att ta hänsyn till varandra.

 

På varje avdelning arbetar tre förskollärare.