Vår styrelse

Styrelsen 2020/2021

Karin Hedenström, ordförande

Arno Lepisk, sekreterare och informationsansvarig

Erika Olsson, ansvarig för ekonomi och avgifter

Amelie Bergner, ansvarig för löner

Camilla Andersson, personalansvarig för avdelningen Månen

Nathalie Hinders, personalansvarig för avdelningen Solen

Elsa Gonzalez, personalansvarig för avdelningen Stjärnan

Johan Rydevärn, lokalansvarig

Styrelsen nås på styrelsen@globenkulan.se