Föräldrarnas åtaganden

Följande åtaganden har man som förälder i kooperativet:

 

Jour

Varje familj är  jourhavande en vecka i taget enligt ett rullande schema (en–två gånger per år, beroende på hur många familjer det finns på förskolan). Under sin jourvecka ringer man till förskolan varje morgon för att ta reda på om man ska komma in eller ej. Detta system gör att aktiviteter sällan behöver ställas in. Dessutom ger det föräldrarna god inblick i den dagliga verksamheten, och barn, personal och föräldrar lär känna varandra bättre.

 

Städ- och fixardag

Den löpande städningen på förskolan sköts av anställd städpersonal. Grovstädning (t ex fönstertvätt och rengöring av leksaker) och lättare hantverksuppgifter sköts dock av föräldrarna på städ- och fixardagen en gång per termin. Städ- och fixardagen brukar vara en lördag mellan kl 10 och 14. En förälder från varje familj förväntas delta.

 

Hustomte

På varje avdelning finns två hustomtar – föräldrar som hjälper till med sådant som behöver fixas under terminerna. Det kan t ex handla om att sätta upp en hylla eller se till att något som har gått sönder lagas.

 

Styrelseuppdrag

Styrelsen består av åtta föräldrar med olika ansvarsområden. Som styrelseledamot sitter man i två år (ordföranden väljs dock på ett år i taget). Styrelsen sammanträder en gång varje månad, förutom i juli. Styrelseledamöterna arbetar ideellt men är befriade från jouren.