Avgifter

Vi har samma förskoleavgifter som de kommunala förskolorna. Avgiftens storlek beror på inkomst, om barnet går hel- eller deltid, hur gammalt barnet är, om barnet har syskon på förskola (behöver inte vara Globen-Kulan) eller om man är föräldraledig med yngre syskon. Från höstterminen det år barnet fyller tre är avgiften reducerad i enlighet med lagen om allmän förskola.

 

Heltidstaxa

Barn 1: 3 % av hushållets inkomster, dock högst 1 313 kr/månad

Barn 2: 2 % av hushållets inkomster, dock högst 875 kr/månad

Barn 3: 1 % av hushållets inkomster, dock högst 438 kr/månad

Barn 4 och följande: Ingen avgift

 

Deltidstaxa

Barn 1: 2 % av hushållets inkomster, dock högst 875 kr/månad

Barn 2: 1 % av hushållets inkomster, dock högst 438 kr/månad

Barn 3: 1 % av hushållets inkomster, dock högst 438 kr/månad

Barn 4 och följande: Ingen avgift

 

Om ni har flera barn som går på förskola räknas det yngsta barnet som barn 1.