Ansökan om plats

Globen-Kulan ingår i Stockholms Stads gemensamma antagningssystem. För information, se www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola.

För information om visning av lokalerna ringer ni lättast till förskolan (tel 08-600 06 27) och talar med personalen.

Föräldrar till barnen på Globen-Kulan stöder verksamheten genom att ställa upp som jour vid tillfälligt personalbortfall. Därför har ett undantag ifrån öppenhetskravet beviljats av stockholms stad.

Undantag ifrån öppenhetskravet(pdf)